Slnečné kolektory


Slnečné kolektory sú zariadenia, v ktorých sa slnečná energia premieňa na tepelnú, s využitím na ohrev vody alebo vykurovania. Plocha solárnych kolektorov pri ohreve vody sa vypočítava podľa počtu osôb, ktoré ju budú užívať. Pri týchto zariadeniach sa dá ušetriť pri ohreve vody 50-70 %, pri vykurovaní 30 %.Návratnosť je pri dnešných cenách energii okolo 10 rokov. Ponúkame vám kompletnú ponuku od návrhu až po montáž solárneho systému na kľúč za výborné ceny. Návrh solárneho systému predvádzame po obhliadke potencionálneho miesta montáže odporúčame umiestnenia na budovách rodinných domoch, penziónov, čo sa týka sklonu striech a orientácie na svetové strany. Návrh predvádzame zadarmo. Zákazník sa môže rozhodnúť či pôjde o ohrev TÚV alebo aj v spojení s vykurovaním prípadne ohrevom bazénu.

  

>