Solárna zostava pre 4-5 osôb s tromi
kolektormi TS300 a 300L zásobníkom
Názov Počet m.j.
Slnečný kolektor TS300 3 ks
Nosná konštrukcia pre 2 kol.(podľa typu strechy) 1 ks
Nosná konštrukcia pre 1 kol.rozširovacia(podľa typu strechy) 1 ks
Spájací súbor na konštrukciu 1 ks
Solárna inštalačná jednotka(čerpadlo,poist.ventil,sp.klapka...) 1 ks
Expanzná nádrž 18L 1 ks
Teplonosná kvapalina SOLAREN 30 L
AZ vlnovcová rúra DN16 30 m
Sada príslušenstva na vlnovcové rúry 1 ks
Solárny bojler 300L trojvalentný 1 ks
Poistný ventil 6 bar so spiatočkovým ventilom 1 ks
Solárny el. regulátor + sondy 1 ks
Montážny materiál(odhad) 1 ks
Montážne práce a doprava 1 ks


Celková cena 3 810,00 €

 

 

Ceny v ponuke sú vypočítane z oficiálnych cenníkov dodávateľov pre firmu EKOSAR pre rok 2012.
Všetky ceny v ponuke sú vrátane DPH.

 

Tlač

  

>