Solárna zostava pre 2-3 osoby s dvomi kolektormi TS300 a 200L zásobníkom

Názov Počet m.j.
Slnečný kolektor TS300 2 ks
Nosná konštrukcia pre 2 kol.(podľa typu strechy) 1 ks
Solárna inštalačná jednotka(čerpadlo,poist.ventil,sp.klapka...) 1 ks
Expanzná nádrž 12L 1 ks
Teplonosná kvapalina SOLAREN 25 L
AZ vlnovcová rúra DN16 30 m
Sada príslušenstva na vlnovcové rúry 1 ks
Solárny bojler 200L trojvalentný 1 ks
Poistný ventil 6 bar so spiatočkovým ventilom 1 ks
Solárny el. regulátor + sondy 1 ks
Montážny materiál(odhad) 1 ks
Montážne práce a doprava 1 ks


Celková cena 2 950,00 €

 

 
Ceny v ponuke sú vypočítane z oficiálnych cenníkov dodávateľov pre firmu EKOSAR pre rok 2012.
Všetky ceny v ponuke sú vrátane DPH.
 

Tlač

  

>