Copyright

Všetky práva vyhradené. Texty, textové pasáže, fotografie, obrázky, grafiky a animácie sú chránené podľa právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva.  Využívanie týchto dát vyžaduje predchádzajúci súhlas zo strany Miroslav Košár Ekosar. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky na internetových stránkach Miroslav Košár EKOSAR chránené podľa právnych predpisov a ochrany práv duševného vlastníctva. 

o nás

Miroslav Košár Ekosar (solárne systémy)
Ičo: 40354059
Štúrova 22
053 01  Harichovce okres Sp. Nová Ves Slovenská republika

Ekosar