Príprava teplej úžitkovej vody

Ako je najlepšie zohriať teplú úžitkovú vodu tiež označovanú skratkou TUV ?

Z hľadiska investičných nákladov sa ako optimálne riešenie javí pre celoročnú prípravu TÚV použiť ploché slnečné kolektory so selektívnou konverznou vrstvou. V prípade solárneho prikurovania budov alebo ohrevu bazénovej vody aj v zimnom období majú svoje opodstatnenie aj drahšie vákuové kolektory.

Významnejší výrobcovia slnečných kolektorov ponúkajú už dnes záujemcom na prípravu TÚV ucelené zostavy. Podľa požadovaného množstva TÚV sa dá z tabuliek určiť optimálna veľkosť solárneho zásobníka ako aj ostatné príslušenstvo. Napriek tomu je žiadúce zveriť návrh a montáž aj tohto typu solárneho zariadenia skúsenej montážnej firme, ktorá poskytne investorovi záruky na funkčnosť a prevádzkovú spoľahlivosť celého solárneho systému. Naviac pomôžu investorovi nájsť optimálne umiestnenie kolektorov tak, aby sa zabezpečil nielen ich maximálny výkon, ale aj aby vhodne doplnili architektúru celej stavby.

Ako najviac využit slnko ?

Obecný priebeh výkonu malého solárneho zariadenia a spotreby TÚV v priebehu kalendárneho roku v rodinnom dome je na obrázku. Šikmo štrafované plochy predstavujú potrebu energie potrebnú na dohrev TÚV v zimnom období. Ekonomicky prijateľným spôsobom môžeme slnečnými kolektormi v ročnom priemere ušetriť 50 až 70 % energie potrebnej na prípravu TÚV. Podiel solárnej energie je samozrejme možné aj zvýšiť ale potom investičné náklady za jednotku získaného tepla rastú exponenciálnym spôsobom.

Chýbajúca časť solárneho príkonu v okrajových mesiacoch roka sa zabezpečí ďaľším výmenníkom tepla napájaným z ústredného kúrenia alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne oboma súčasne. V spodnej časti solárneho zásobníka je umiestnený výmenník spojený so slnečnými kolektormi, ktorý aj v obdobiach nízkej intenzity slnečného žiarenia zabezpečí aspoň predohrev TÚV a tak znižuje energetickú spotrebu doplnkového energetického zdroja.

zasobnik solarny 300 l

100% možnosť dotácie

zelena domacnostiam

Na solárne systémy od nás môžte požiadať o podporu z projektu Zelená domácnostiam II. 

Všetko Vám radi vysvetlíme a pomožeme pri získani prostriedkov z tohto projektu.

12 rokov záruka

Záruka 12 rokov na  slnečné termické kolektory od spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar nad Hronom.

Aký je najlepší návrh na solárne zariadenia na ohrev teplej úžitkovej vody ?

Najjednoduchšie sa navrhujú solárne zariadenia na prípravu TÚV. Vychádza sa z toho, že spotreba TÚV je počas celého roka konštantná a plocha slnečných kolektorov sa približne dimenzuje na pokrytie plánovaných potrieb TÚV v letnom polroku.

V praxi sa návrh veľkosti solárneho zariadenia robí tak, že maximálny solárny príkon v lete a tomu odpovedajúce množstvo pripravenej TÚV nepresahuje o viac ako 10 % z plánovanej dennej spotreby TÚV pri max. dvojdennej akumulácii tepla.

Vďaka nižšej mernej hmotnosti teplejšej vody v hornej časti zásobníka sa táto prakticky nemieša so studenšou zo spodnej časti zásobníka a užívateľ má tak k dispozícii aj v obdobiach s nižšou intenzitou slnečného žiarenia dostatok TÚV o požadovanej teplote.

o nás

Miroslav Košár Ekosar (solárne systémy)
Ičo: 40354059
Štúrova 22
053 01  Harichovce okres Sp. Nová Ves Slovenská republika