Ako to funguje

Funguje to veľmi jednoducho a to takto. Slnečné kolektory po dopade slnečného svetla  na povrch ho absorbujú a premenia ho na tepelnú energiu ktorá sa využíva na ohrev. 

Ako použiť teplo zo solárnych kolektorov ?

- Ohrev vody v bazénoch

- Priemyselné teplo a chladenie

Čo je doležité pri návrhu?

Je veľmi dôležité, aby projektant alebo montážna firma navrhla vhodný typ kolektora na daný účel jej použitia. Samozrejme výber vhodného typu kolektora môže uľahčiť aj obecná znalosť priebehu účinnosti v závislosti na pracovných podmienkach a rôznych konštrukčných typov kolektorov.

Na čo si dať pozor ?

Napríklad je ekonomicky absolútne nevhodné použiť na sezónny (letný) ohrev bazénovej vody vysokoúčinné a teda aj drahé kolektory. S podstatne nižšími investičnými nákladmi sa rovnaký alebo dokonca i vyšší tepelný výkon dá dosiahnuť použitím lacných nekrytých plastových absorbérov. Je to dané tým, že okolitý vzduch má v lete často vyššiu teplotu ako bazénová voda a preto plastové absorbéry dosahujú v danom prípade často vyššiu účinnosť ako drahé kolektory.
Čím je však rozdiel teplôt medzi strednou teplotou absorbéra a okolím väčší, tak stúpajú nároky na elimináciu tepelných strát kolektorov.

solarny system ekosar 6 🌞
solarny system ekosar 1 ☀️

100% možnosť dotácie

zelena domacnostiam

Na solárne systémy od nás môžte požiadať o podporu z projektu Zelená domácnostiam II. 

Všetko Vám radi vysvetlíme a pomožeme pri získani prostriedkov z tohto projektu.

o nás

Miroslav Košár Ekosar (solárne systémy)
Ičo: 40354059
Štúrova 22
053 01  Harichovce okres Sp. Nová Ves Slovenská republika